Thomas Robsahm  (Amarcord AS)  Foto: Birgit Solhaug

Thomas Robsahm (Amarcord AS)
Foto: Birgit Solhaug

Jenny Stjernströmer Björk  (SF Studios)  Foto: SF Studios

Jenny Stjernströmer Björk
(SF Studios)
Foto: SF Studios

Dyveke Graver  (Oslo Pictures)  Foto: Kolonihaven/CF-Wesenberg

Dyveke Graver (Oslo Pictures)
Foto: Kolonihaven/CF-Wesenberg

Filmskapere fokuserer langsiktig på et utvalg filmskapere (regissører, manusforfattere, produsenter) som får anledning til å jobbe målrettet, fleksibelt og langsiktig før det materialiserer seg et konkret prosjekt.

 Gjennom Filmskapere vil kreative aktører gis mulighet for fordypning, grundig idéutvikling og research i en tidlig fase. Prosjektet søker også å skape et miljø der unge talenter får innsikt og inspirasjon fra mer etablerte filmskapere. I tillegg skal det bygges bro mellom fiksjon og dokumentar, da stadig flere filmskapere opererer på begge felt. Ferske og etablerte filmskapere vil inspirere hverandre gjennom utviklingsarbeid og dialog knyttet til konkrete ideer og møter.

Filmskaperes faglige råd består av:

Jenny Stjernströmer Björk (SF Studios), Dyveke Graver (Oslo Pictures) og Thomas Robsahm (Amarcord).

Filmskapere er ikke en offentlig ordning, men et privat initiativ med finansiering fra SF Studios, Oslo Pictures og REinvent Studios, matchet med tilskudd fra Talent Norge.

Vi opererer ikke med søknadsfrister, men hører gjerne fra deg! Send en mail til thomas. robsahm@gmail.com.