Talentintervjuet med Yenni Lee

d0e8c493852bea29fb1cce80895155d8fa727434.png

Bli bedre kjent med deltakeren i UP og Filmskapere!

  • Alder: 33

  • Satsing: UP og Filmskapere

  • Fra: Oslo

  • Kunstfelt: Filmregissør

Hvor lenge har du holdt på med film?
Mentalt siden jeg var 6, praktiserende siden 11 :)

Hvordan startet det?

Har ingen anelse eller noen filmåpenbaring. Det bare skjedde naturlig.

Hva ønsker du å oppnå med film?

Balanse i verden og skape diskurser ved å få mennesker til å prate med hverandre istedenfor å henge på mobilen.

Hva liker du med satsingene du er en del av?

Total frihet til å kunne utforske og utvikle på egne premisser. Alle har ulike måter å jobbe på, noen trenger mer tid enn andre. Jeg har et ganske høyt arbeidstempo med flere prosjekter samtidig, der jeg føler meg sett, hørt og løftet av Thomas (Robsahm). Og istedenfor å sette en brems på det (som de fleste mener er det beste for deg), får jeg lov til å jobbe så raskt jeg vil med mitt eget materiale. Det er slik kreativiteten strømmer på hos meg. Og det gjør også at jeg inspireres til å jobbe ekstra hardt uten restriksjoner eller tvil mot meg selv.

Er det noe du har vært redd for før, som du har fått overkommet nå?
Hvordan gjorde du dette?
Mennesker og ballonger - møte mennesker og ballonger.

Hva er din beste kunstopplevelse?
Berghain, verdens beste nattklubb i Berlin. Man tar del av en slags hedonistisk performance der tid og sted opphører, og det er opp til en selv hva en velger å utforske der: enten sjelelig, psykisk, kroppslig, seksuelt, intellektuelt... For å dra paralleller til film: har stedet elektrifiserende lyd-, lys- og produksjonsdesign, uimotståelig aktører og en uforglemmelig 16-timers seeropplevelse.

Hvem er ditt kunstneriske forbilde?

Det virker som de fleste mennesker har et behov for å ha noen spesifikke kjente forbilder for å veilede de i livet. For meg er møtet med mennesker, spesielt tilfeldig (som jeg aldri kommer til å møte igjen), kort eller langt, mye viktigere. Jeg pleier å stille de ett spørsmål som kan være viktig for de, og svarene deres jeg kan lære av. For tiden går det i «hva er kjærlighet for deg, og hvordan vil du definere det?». Tenk, hvis du stiller det samme spørsmålet til 100 fremmede mennesker, så får du 100 ulike perspektiver på kjærlighet. 100 små øyeblikk som berører deg.

Hva legger du i ordet «talent»?

Jeg tenker aldri på at noen eller jeg har «talent». Jeg ser mer på hvem man er gjennom det en skaper, er det noe gjennom gestaltningen som berører meg? Som får meg til å fortsette leve i filmen flere dager etter jeg har sett den? Berøring er mer essensielt og minneverdig enn at noen har talent føler jeg. 

Hva holder du på med nå for tiden?

Utvikler min første spillefilm «BILLY+NILO 4-EVER», en kjærlighetshistorie der jeg utforsker ikke-monogami/autonomi - og stiller spørsmål ved og diskuterer det mono-normative relasjonsformatet. Samt, den viktigste kjærlighetsrelasjonen: som er til en selv.

Talent Norge har til enhver tid tilgjengelige arbeidsplasser på Sentralen som deltakere i de ulike talentsatsingene kan benytte. Fremover finner du Yenni på en av disse plassene!

Foto: Anne Valeur

Håp av Maria Sødahl

Maria.jpg

Spillefilmen Håp av Maria Sødahl med Andrea Bræin Hovig og Stellan Skarsgård går i opptak i februar.

Dette er den første produksjonen utviklet i Filmskapere som nå går i opptak. Forventet premiere blir i november 2019.

Filmen produseres av Thomas Robsahm for Motlys i co-produksjon med Oslo Pictures, Zentropa Sweden og Film i Väst. Distributør i Norden er SF Studios, mens Trust Nordisk tar seg av salget i resten av verden.

16 filmskapere

Seksten filmskapere er nå en del av prosjektet og har startet utviklingsarbeidet.

Hver filmskaper har sin måte å jobbe på. Noen har brukt mye tid på research, andre har jobbet med med casting som en del av manusprosessen. Noen jobber fokusert med ett prosjekt, andre har flere i utvikling parallelt. 

Sitater.jpg

Rundt tyve prosjekter er på forskjellige stadier av utvikling. Dette er kortfilmer, spillefilmer, tv-serier og dokumentarer.

To prosjekter (spillefilmer) er bekreftet klare for opptak i 2019, og flere er i ferd med å bli finansiert for produksjon.

Blant de femten filmskaperne er det mange som jobber sammen, og det utveksles erfaringer og kompetanse mellom aktørene. Det jobbes også med eksterne konsulenter, og det trekkes inn stab og skuespillere i prosessene. Mens det i 2018 har vært fokus på å hente inn filmskaperne og sette i gang de ulike utviklingsløpene for hver enkelt, legges det til rette for enda mer utveksling og samtaler på tvers av prosjektene i 2019. 

Talent Norge inn i Thomas Robsahms Filmskapere

Gjennom prosjektet Filmskapere skal filmprodusent Thomas Robsahm dyrke utviklingen av talenter i norsk film og tv-produksjon.

Prosjektet finansieres av Talent Norge, SF Studios og Film Farms.

Filmskapere 1 RGB.png

Filmskapere søker å skape et miljø der unge talenter får innsikt og inspirasjon fra mer etablerte filmskapere. I tillegg skal det bygges bro mellom fiksjon og dokumentar, da stadig flere filmskapere opererer på begge felt.

Målet er at man gjennom et langt grundigere utviklingsarbeid enn det som ellers er vanlig bransjen oppnår høyere kvalitet på prosjektene før de fullfinansieres. Et faglig råd vil stå for utvelgelsen av talentene.

Vi ser frem til samarbeidet med Thomas Robsahm om Filmskapere, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.
Dette er et prosjekt som søker å skape et miljø der ferske og noe mer etablerte filmskapere vil inspirere hverandre gjennom utviklingsarbeid
og dialog. Det samsvarer med tenkningen rundt talentutvikling i Talent Norge. Vi ser også frem til å inkludere dette filmmiljøet i vårt nettverk av
satsinger der erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring står i sentrum.

Mulighet til å strekke seg lengre

Filmprodusent Thomas Robsahm har bakgrunn som produsent for en rekke norske regissører bl.a. Joachim Trier, Margreth Olin, Maria Sødahl, Solveig Melkeraaen, Unni Straume, Jannicke Systad Jacobsen, Emil Trier og Gunhild Asting.  Han har også vært førsteamanuensis på Filmskolen i Lillehammer og spillefilmkonsulent hos Norsk Filminstitutt.

Det vil ikke være noen søknadsprosess i Filmskapere, sier Thomas Robsahm. Vi vil aktivt oppsøke talenter som har markert seg og vi har som ambisjon å løfte kvaliteten på norsk film og tv-produksjon ytterligere ved å gi filmskapere mulighet til å strekke seg lenger.
Gjennom bidraget fra Talent Norge kan vi å jobbe grundigere med idéer og idéutvikling, samt bli mer ambisiøse for å nå ut nasjonalt og
internasjonalt. 

Filmskaperes faglige råd består av Jenny Stjernströmer Björk (SF Studios), Dyveke Graver (Film Farms) og Thomas Robsahm (Amarcord).

Kontakt og mer informasjon

Talent Norge ved daglig leder Maria Mediaas Jørstad
maria@talentnorge.no


Filmskapere ved produsent Thomas Robsahm, thomas.robsahm@gmail.com