16 filmskapere

Seksten filmskapere er nå en del av prosjektet og har startet utviklingsarbeidet.

Hver filmskaper har sin måte å jobbe på. Noen har brukt mye tid på research, andre har jobbet med med casting som en del av manusprosessen. Noen jobber fokusert med ett prosjekt, andre har flere i utvikling parallelt. 

Sitater.jpg

Rundt tyve prosjekter er på forskjellige stadier av utvikling. Dette er kortfilmer, spillefilmer, tv-serier og dokumentarer.

To prosjekter (spillefilmer) er bekreftet klare for opptak i 2019, og flere er i ferd med å bli finansiert for produksjon.

Blant de femten filmskaperne er det mange som jobber sammen, og det utveksles erfaringer og kompetanse mellom aktørene. Det jobbes også med eksterne konsulenter, og det trekkes inn stab og skuespillere i prosessene. Mens det i 2018 har vært fokus på å hente inn filmskaperne og sette i gang de ulike utviklingsløpene for hver enkelt, legges det til rette for enda mer utveksling og samtaler på tvers av prosjektene i 2019.