Jenny Stjernströmer Björk

Talent Norge inn i Thomas Robsahms Filmskapere

Gjennom prosjektet Filmskapere skal filmprodusent Thomas Robsahm dyrke utviklingen av talenter i norsk film og tv-produksjon.

Prosjektet finansieres av Talent Norge, SF Studios og Film Farms.

Filmskapere 1 RGB.png

Filmskapere søker å skape et miljø der unge talenter får innsikt og inspirasjon fra mer etablerte filmskapere. I tillegg skal det bygges bro mellom fiksjon og dokumentar, da stadig flere filmskapere opererer på begge felt.

Målet er at man gjennom et langt grundigere utviklingsarbeid enn det som ellers er vanlig bransjen oppnår høyere kvalitet på prosjektene før de fullfinansieres. Et faglig råd vil stå for utvelgelsen av talentene.

Vi ser frem til samarbeidet med Thomas Robsahm om Filmskapere, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.
Dette er et prosjekt som søker å skape et miljø der ferske og noe mer etablerte filmskapere vil inspirere hverandre gjennom utviklingsarbeid
og dialog. Det samsvarer med tenkningen rundt talentutvikling i Talent Norge. Vi ser også frem til å inkludere dette filmmiljøet i vårt nettverk av
satsinger der erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring står i sentrum.

Mulighet til å strekke seg lengre

Filmprodusent Thomas Robsahm har bakgrunn som produsent for en rekke norske regissører bl.a. Joachim Trier, Margreth Olin, Maria Sødahl, Solveig Melkeraaen, Unni Straume, Jannicke Systad Jacobsen, Emil Trier og Gunhild Asting.  Han har også vært førsteamanuensis på Filmskolen i Lillehammer og spillefilmkonsulent hos Norsk Filminstitutt.

Det vil ikke være noen søknadsprosess i Filmskapere, sier Thomas Robsahm. Vi vil aktivt oppsøke talenter som har markert seg og vi har som ambisjon å løfte kvaliteten på norsk film og tv-produksjon ytterligere ved å gi filmskapere mulighet til å strekke seg lenger.
Gjennom bidraget fra Talent Norge kan vi å jobbe grundigere med idéer og idéutvikling, samt bli mer ambisiøse for å nå ut nasjonalt og
internasjonalt. 

Filmskaperes faglige råd består av Jenny Stjernströmer Björk (SF Studios), Dyveke Graver (Film Farms) og Thomas Robsahm (Amarcord).

Kontakt og mer informasjon

Talent Norge ved daglig leder Maria Mediaas Jørstad
maria@talentnorge.no


Filmskapere ved produsent Thomas Robsahm, thomas.robsahm@gmail.com